Ppor. Michał Jakubczyk

Z Państwo PIS
Skocz do: nawigacja, szukaj

Prokurator Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Prowadzi sprawę mjr Roberta Pankowskiego, byłego oficera Żandarmerii Wojskowej, który pod koniec lutego 2017 roku ujawnił nieprawidłowości w Żandarmerii Wojskowej. Zameldował wówczas ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi o wyłudzaniu dodatków wojennych, mobbingu kobiet, wykorzystywaniu stanowisk do osiągania korzyści majątkowych, nielegalnych podsłuchach i działaniach operacyjnych wobec niewygodnych dla formacji osób. Minister zapewnił oficera, że zajmie się sprawą i poprosił, żeby nie zgłaszał tego do prokuratury.

Miesiąc po rozmowie z ministrem Macierewiczem, major został zatrzymany przez policjantów z Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zakuty w kajdanki i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydziału do Spraw Wojskowych. Tam prokurator ppłk. Piotr Tuchorski przedstawił mu zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Śledztwo zostaje następnie przeniesione do Prokuratury Rejonowej w Lublinie i trafia do prokuratora wojskowego ppor. Michała Jakubczyka, mimo, że mjr. Robert Pankowski jest oficerem starszym, więc jego sprawa powinna być prowadzona w prokuraturze okręgowej, gdzie została wszczęta.

Po przejęciu sprawy, prokurator Jakubczyk składa wniosek o skierowanie mjr. Pankowskiego na przymusowe badania w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. 22 marca 2019 roku sąd odroczył wydanie decyzji, lecz nadal może skierować majora na obserwację w szpitalu psychiatrycznym. Najpierw jednak chce przesłuchać biegłych.

Mjr Pankowski po odejściu do cywila złożył kilkadziesiąt zawiadomień do Prokuratury Wojskowej, Sądu Wojskowego w Warszawie i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Większość spraw związana jest z przekraczaniem uprawnień przez wysokich rangą funkcjonariuszy żandarmerii, w tym komendanta głównego gen. Tomasza Połucha i jego zastępcę gen. Roberta Jędrychowskiego. W wielu sprawach mjr Pankowski występuje w charakterze świadka. Od opinii biegłych psychiatrów zależy, czy będzie mógł zeznawać w tych sprawach. Według adwokata mjr. Pankowskiego "w tym przypadku może więc chodzić o podważenie wiarygodności pana majora jako świadka w innych postępowaniach. Ważne jest to, że od początku major Pankowski pozostaje w konflikcie ze swoimi byłymi przełożonymi z tego względu, że ujawnia naruszenia przez nich prawa. Dlatego rozstał się z wojskiem" - powiedział mecenas Andrzej Duś. (23.03.2019)

Onet.pl przypomina postać psychopatycznego – jak wynika z opisu – prokuratora wojskowego porucznika Michała Jakubczyka. Według dziennikarzy prowadzi on niemal wszystkie sprawy wojskowe, które potencjalnie mogłyby zaszkodzić partii Jarosława Kaczyńskiego. (24.07.2019)


https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kim-jest-prokurator-wojskowy-por-michal-jakubczyk/gsdnbwl

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sad-odroczyl-skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego-bylego-oficera-ktory/z8jjvbh

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/Jakubczyk-Micha%C5%82.pdf


POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: śledztwo budzące wątpliwości

POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa