Dariusz Barski

Z Państwo PIS
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dariusz Barski.jpeg


Kluczowy doradca Zbigniewa Ziobry. Formalnie nie zajmuje żadnej eksponowanej funkcji, ale jak twierdzi Wyborcza, urzęduje w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości i analizuje sprawy nadzorowane przez dawną Prokuraturę Generalną.

Rozpoczął swoją karierę w prokuraturze w Prokuraturze Rejonowej Łódź - Bałuty w 1994 roku. W 2000 roku pracował w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w Wydziale VI ds. Przestępczości Zorganizowanej, a następnie przez krótki czas w takim samym wydziale Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. W marcu 2006 roku 38-letni Dariusz Barski został Prokuratorem Apelacyjnym w Łodzi. Gdy sprawował tę funkcję, tytuł prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi uzyskało w trybie nadzwyczajnym (nie spełniali warunków formalnych i nie zostali poddani zaopiniowanianiu przez kolegium prokuratury) dwóch zaufanych prokuratorów: Krzysztof Bukowiecki (obecnie Naczelnik Wydziału w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi) oraz Rafał Sławnikowski (obecnie rzecznik dyscyplinarny w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, a także przedstawiciel w KRP przy Prokuratorze Generalnym; w środowisku mówi się, że jego żona spokrewniona jest z żoną D. Barskiego). Od lutego 2007 r. był Zastępcą Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, a następnie został Prokuratorem Krajowym. W tym czasie miały miejsca spektakularne zatrzymania b. prokuratora krajowego Janusza Kaczmarka, szefa policji Konrada Kornatowskiego i prezesa zarządu PZU Jaromira Netzla pod zarzutem spowodowania przecieku w aferze gruntowej (prowokacja CBA wobec ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera). Zatrzymania sąd uznał za bezprawne, prokuratura nigdy nie postawiła zatrzymanym zarzutów.

Zaznając przed Komisją Śledczą do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa ABW na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości, wziął na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie słynnej konferencji multimedialnej. http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/8544A05D6A562C5AC12575AE0046638C?OpenDocument.

Od grudnia 2007 roku do kwietnia 2010 roku pracował w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Niepowołany przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do niezależnej Prokuratury Generalnej, wybrał stan spoczynku, w którym pozostaje od 1 maja 2010 roku. W październiku 2011 roku uzyskał mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydował z 2. miejsca na liście wyborczej PiS. W dniu 27 października 2011 roku Marszałek Sejmu wygasił mu mandat poselski uznając, że niemożliwe jest łączenie mandatu posła na Sejm RP ze statusem prokuratora w stanie spoczynku.

Od grudnia 2015 roku jest doradcą Ministra Sprawiedliwości.

W sprzyjającej PiS TV Republice prokuratora D. Barskiego określono jako "jednego z najlepszych polskich śledczych", który "zasłynął m.in. walką z korupcją oraz ze zorganizowaną przestępczością w Łodzi". Zawodowi koledzy prokuratora Barskiego nie podzielają tego zdania. W prokuraturze rejonowej sztandarowa jego sprawa to zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, powiązane z podpaleniem mieszkania, zatem klasyka prokuratorska, a i to sprawa ta wymagała ukierunkowania przez przełożonych, dzięki czemu zakończyła się aktem oskarżenia i skazaniem. W prokuraturze okręgowej najpoważniejszą sprawa dotyczyła niegospodarności w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakończona aktem oskarżenia. Śledztwo trwało 2 lata.

http://lodz.naszemiasto.pl/archiwum/niegospodarnosc-za-42-miliony-prokurator-czyta-akt,1126436,art,t,id,tm.html http://nie.com.pl/ziobrowaty/

Prywatnie D. Barski blisko związany jest ze Zbigniewem Ziobrą. W 2011 roku był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry.

https://www.fakt.pl/dariusz-barski

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację prokuratorską, pracował w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi. Prowadził postępowania m.in. dotyczące zarzutów korupcyjnych wobec prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Waldemara Matusewicza.

Od 26 lutego 2007 do 21 listopada 2007 pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego (ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry). Od 14 czerwca był także pełniącym obowiązki, a od 19 lipca zajmował jednocześnie stanowisko prokuratora krajowego. Po likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 nie został prokuratorem Prokuratury Generalnej i przeszedł w stan spoczynku[2].

W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z 2. miejsca na liście komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 9 w Łodzi i uzyskał mandat poselski. Oddano na niego 12 245 głosów (3,38% głosów oddanych w okręgu). Dariusz Barski odmówił jednak zrzeczenia się funkcji prokuratora. W konsekwencji marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził wygaśnięcie jego mandatu poselskiego wobec zakazów łączenia tych dwóch funkcji. Dariusz Barski odwołał się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, który odwołanie oddalił.

7 września 2015 prezydent Andrzej Duda powołał go jako swojego przedstawiciela w skład Krajowej Rady Prokuratury (zlikwidowanej w 2016). Od kwietnia 2016 r. pełni też funkcję doradcy społecznego prokuratora generalnego do spraw organizacji i funkcjonowania prokuratury.


http://wyborcza.pl/7,75398,23735956,tak-kwitnie-nadzwyczajna-kasta-pis-sledzimy-kariery-prokuratorow.html

http://wyborcza.pl/7,75398,23503920,byl-swiadkiem-na-slubie-ziobry-teraz-jest-jego-doradca-dariusz.html

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/uroczystosc-wreczenia-odznaczen-panstwowych-osobom-zasluzonym-dla-prokuratury/


POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: awans polityczny