Robert Hernand

Z Państwo PIS
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hernand-Robert.png


Członek Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”. Na stanowisko prokuratora został powołany w 1995 r. Przebiegająca normalnie kariera uległa przyśpieszeniu w okresie sprawowania funkcji Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobrę. W dniu 16 stycznia 2006 został powołany na stanowisko Prokuratora Okręgowego w Gliwicach. W okresie od 27 lutego 2007 do 14 stycznia 2008 pełnił funkcje Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu, zachowując stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

Do pełnienia obu kierowniczych funkcji został powołany pomimo sprzeciwu zgromadzeń prokuratorów apelacji katowickiej, a następnie wrocławskiej. W dniu 31 marca 2010 roku, mimo negatywnej opinii Rady Prokuratorów zostaje powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej, a następnie 20 kwietnia 2010 roku zostaje Zastępcą Prokuratora Generalnego.

Jest jedynym z 7 zastępców Prokuratora Generalnego, który utrzymał ta funkcję w okresie „dobrej zmiany”. W lutym 2017r. polecił prokuratorom w całym kraju przeprowadzenia kontroli urzędów stanu cywilnego w celu ustalenia par osób tej samej płci, chcących dokonać rejestracji aktów małżeństw zawartych za granicą. Kontrola została zarządzona, pomimo że kierownicy urzędów w każdym przypadku wydawali decyzje o odmowie rejestracji (transkrypcji) jednopłciowych małżeństw.

W sierpniu 2018 r. wydał oświadczenie, w którym uznał, że pytania prejudycjalne Sądy Najwyższego i zastosowane środki zabezpieczenia stanowią rażące naruszenia prawa i nie wywołują skutków prawnych. Następnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wnioski, które zmierzają do podważenia orzeczeń Sądu Najwyższego.

Corocznie otrzymuje wysokie nagrody finansowe.


https://oko.press/prokuratura-straszy-urzednikow-rejestrujcie-par-jednoplciowych-prokuratorzy-wam-sie-przyjrza/

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1202591,zastepca-prokuratora-generalnego-oskarza-sn.html

http://www.newsweek.pl/polska/polityka/zbigniew-ziobro-skierowal-wniosek-do-tk-ws-sadu-najwyzszego,artykuly,431830,1.html

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1237532,ograniczenia-dla-dowodow-uzyskanych-przy-okazji-podsluchu.html

https://pk.gov.pl/prokuratura/kierownictwo-prokuratury-krajowej/zastepca-prokuratora-generalnego/

https://polskatimes.pl/bogdan-swieczkowski-robert-hernand-krzysztof-sierak-ziobro-stawia-na-slaskich-prokuratorow/ar/12668044/3?najnowsze

http://wyborcza.pl/1,75398,19738156,bogdan-swieczkowski-czysci-ziobrze-prokurature.html

http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23076618,zarabiaja-wiecej-od-premiera-i-prezydenta-oto-ludzie-ziobry.html


POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: awans polityczny

POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: Ad Vocem